Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
Хөдөлмөр эрхлэх ээлтэй орчин бүрдүүлэхэд ажил олгогч, эзэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлагын үүрэг, оролцоо сэдэвт хэлэлцүүлгүүдийг амжилттай зохион байгууллаа.

Хөдөлмөр эрхлэх ээлтэй орчин бүрдүүлэхэд ажил олгогч, эзэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлагын үүрэг, оролцоо сэдэвт хэлэлцүүлгүүдийг амжилттай зохион байгууллаа.

2022/12/12
МАОЭНХ нь Олон Улсын Хөдөлмөрийн байгууллагын дэмжлэгтэйгээр "Хөдөлмөр эрхлэх ээлтэй орчин бүрдүүлэхэд ажил олгогч, эзэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлагын үүрэг, оролцоо" сэдэвт хэлэлцүүлгүүдийг 10 дугаар сарын 10, 11, 14-ний өдрүүдэд Пума Империал зочид буудалд амжилттай зохион байгууллаа.
Уг хэлэлцүүлэгт ХНХЯ, Жендерийн үндэсний хороо болон ОУХБ-ын төлөөлөл мэдээлэл тавьж хамтран ажиллалаа.
Хэлэлцүүлэгт уул уурхай, зам, эрчим хүч, хүнс, үйлчилгээ, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын нийт 90 орчим хүмүүс хамрагдлаа.