Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
"Залуучуудын зохистой хөдөлмөр" үндэсний сүлжээний бүх гишүүдийн анхдугаар хурал

"Залуучуудын зохистой хөдөлмөр" үндэсний сүлжээний бүх гишүүдийн анхдугаар хурал

2023/03/13
"Залуучуудын зохистой хөдөлмөр" үндэсний сүлжээний бүх гишүүдийн анхдугаар хурлыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдөр НҮБ-ын 3 давхрын хурлын зааланд амжилттай зохион байгууллаа.
Уг хуралд нийт 15 гишүүнээс 12 гишүүн нь танхим болон онлайнаар оролцсон болно. Хурлаар "Залуучуудын зохистой хөдөлмөр" үндэсний сүлжээний ажиллах журамыг баталлаа.