Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
Бизнесийн тасралтгүй ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах, гамшгийн эрсдэлийн тойм судалгаа хийх аргачлал Хөгжил Трейд ХХК

Бизнесийн тасралтгүй ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах, гамшгийн эрсдэлийн тойм судалгаа хийх аргачлал Хөгжил Трейд ХХК

2019/07/22

Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга, хошууч генерал Т.Бадрал, Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбооны ерөнхийлөгч Л.Нямсамбуу нарын А-60/01/004 тоот хамтарсан тушаалын хүрээнд аж ахуйн нэгж байгууллага, хуулийн этгээдийн бизнесийн тасралтгүй ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах, жижиг дунд үйлдвэрүүдэд гамшгийн эрсдэлийн тойм судалгаа хийх аргачлалыг Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын дэмжлэгтэйгээр боловсруулаад байгаа ба 2018 оны 5 сарын 3-ны өдөр тус аргачлалыг турших үйл ажиллагааг үндэсний үйлдвэр Хөгжил Трейд ХХК-дээр амжилттай зохион байгууллаа.