Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
МАОЭНХолбооны төлөөлөгчид GIZ-ийн түншлэлд суурилсан техникийн болон мэргэжлийн боловсрол сургалтын төсөлтэй уулзаж цаашид хамтран ажиллах чиглэлээр санал солилцлоо