Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
Монголын ажил олгогч, эздийн нэгдсэн холбоо Хөдөлмөр, Нийгмийн Харилцааны Дээд Сургуультай хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа

Монголын ажил олгогч, эздийн нэгдсэн холбоо Хөдөлмөр, Нийгмийн Харилцааны Дээд Сургуультай хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа

2021/05/19

Монголын ажил олгогч, эздийн нэгдсэн холбоо Хөдөлмөр, Нийгмийн Харилцааны Дээд Сургууль хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа. Хамтын ажиллагааны хүрээнд хамтарсан төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, оюутан суралцагчдыг ХАБЭА, хөдөлмөрийн харилцаа, ажил мэргэжлийн стандарт, нийгмийн хамгааллын чиглэлээр дадлагажуулах зэрэг үндсэн чиглэлүүд тусгагджээ.