Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
Үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс урьдчилан сэргийлье Видео шторк 2021

Үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс урьдчилан сэргийлье Видео шторк 2021

2021/06/18

Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбооноос бэлтгэн гаргасан "Үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс урьдчилан сэргийлье" видео шторкыг доорх линкээр үзэж танилцана уу.

https://youtu.be/WX10L-CFjLU

https://youtu.be/TaRtb8unxK0