Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
Нэгдүгээр хичээл Бизнесийн хүрээний харилцаа холбоог сайжруулах замаар амжилттай маркетинг хийж сурах сэдэвт видео хичээл

Нэгдүгээр хичээл Бизнесийн хүрээний харилцаа холбоог сайжруулах замаар амжилттай маркетинг хийж сурах сэдэвт видео хичээл

2022/02/07

Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо нь Дэлхийн банкны Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслийн дэмжлэгтэйгээр ХНХЯ болон ХХҮЕГ-тай хамтран “Хөдөлмөрийн зах зээлийг дэмжих туршилтын хөтөлбөр”-ийн зээлийн дараах санхүүгийн бус үйлчилгээ үзүүлэх арга хэмжээний хүрээнд бичил бизнес эрхлэгчдэд зориулсан маркетинг, борлуулалтын цуврал видео хичээлийг боловсруулан гаргалаа. Нэгдүгээр хичээл "Бизнесийн хүрээний харилцаа холбоог сайжруулах замаар амжилттай маркетинг хийж сурах" сэдэвт видео хичээлийг эндээс үзнэ үү.

1-р хичээл үзэх