Мэдээ мэдээлэл
Онцлох мэдээ
Арга хэмжээ
Дүрст мэдээ
Дөрөвдүгээр хичээл "Цаг агаарын өөрчлөлттэй дасан зохицох арга замууд" сэдэвт видео хичээл

Дөрөвдүгээр хичээл "Цаг агаарын өөрчлөлттэй дасан зохицох арга замууд" сэдэвт видео хичээл

2022/02/07

Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо нь Дэлхийн банкны Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслийн дэмжлэгтэйгээр ХНХЯ болон ХХҮЕГ-тай хамтран “Хөдөлмөрийн зах зээлийг дэмжих туршилтын хөтөлбөр”-ийн зээлийн дараах санхүүгийн бус үйлчилгээ үзүүлэх арга хэмжээний хүрээнд бичил бизнес эрхлэгчдэд байгаль орчин, нийгэмд үзүүлэх нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ойлголт өгөх цуврал видео хичээлийг боловсруулан гаргалаа. Дөрөвдүгээр хичээл "Цаг агаарын өөрчлөлттэй дасан зохицох арга замууд" сэдэвт видео хичээлийг эндээс үзнэ үү.

 

Хичээлийг энд дарж үзнэ үү.